Rezerwacja zarezerwuj nocleg
Regulamin

REGULAMIN

CORNER HOSTELRegulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Corner Hostel. Dokonując rezerwacji/wpłaty zaliczki/wpłaty całej należności za pobyt Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie hostelu i jest dostępny dla każdego do wglądu w Recepcji.

1. Miejsca w hostelu wynajmowane są na doby.

2. Doba rozpoczyna się o godzinie 14:00 w dniu przybycia, a kończy o godzinie 11:00 dnia następnego.

3. W przypadku dokonania przedpłaty w celu rezerwacji miejsca zwrot możliwy jest tylko jeśli rezygnacja zostanie zgłoszona maks. na 48h przed planowanym przyjazdem.

4. Życzenie przedłużenia pobytu należy zgłosić w Recepcji do godziny 9:00 dnia, w którym upływa termin najmu miejsca. Przedłużenie pobytu możliwe jest jedynie dodając kolejną dobę
i uzależnione jest od dostępności miejsc.

5. W przypadku zatrzymania miejsca po godzinie 11:30 obowiązuje dopłata w wysokości 50zł, co nie jest równoznaczne z przedłużeniem pobytu na kolejną dobę.

6. Za niezwrócenie w terminie (koniec ostatniej wykupionej doby hotelowej) lub zgubienie klucza obowiązuje kara wysokości 50zł.

7. Gość nie może przekazywać miejsca osobom trzecim, także w czasie wynajmu.

8. Osoby niezameldowane w obiekcie mogą przebywać w pokoju prywatnym w godzinach 9:00-21:00, natomiast w przypadku osób odwiedzających Gości wynajmujących łóżko w pokoju wieloosobowym obowiązuje nakaz przebywania w częściach wspólnych hostelu w godzinach 9:00-21:00.

9. W obiekcie obowiązuje cisza nocna w godzinach 22:00-6:00.

10. W godzinach ciszy nocnej osoby korzystające z usług hostelu mają obowiązek
tak się zachowywać aby nie zakłócać spokoju innych Gości.

11. Goście oraz osoby odwiedzające Gości mają obowiązek zachowywać podstawy higieny
i kultury osobistej w stosunku do wszystkich Gości oraz pracowników Corner Hostel.


12. Goście oraz osoby odwiedzające Gości zobowiązane są do utrzymywania porządku
w przestrzeniach wspólnych.

13. Usterki w pokojach/przestrzeniach wspólnych należy bezzwłocznie zgłosić w Recepcji. Jeśli nie zostaną zgłoszone, Goście lub osoby odwiedzające zostaną obciążeni odpowiedzialnością za poniesione szkody.

14. W całym budynku obowiązuje całkowity zakaz palenia. W przypadku naruszenia zakazu obowiązuje kara w wysokości 500zł.

14. Za złamanie pkt. 7, 8, 9, 10, 11, 12 lub 13 Personel Hostelu może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która dane punkty narusza. Osoba taka zobowiązana jest
do niezwłocznego zastosowania się do poleceń Personelu oraz wniesienia rekompensaty
za poczynione zniszczenia.

16. Corner Hostel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu naruszył Regulamin bądź w inny sposób naruszył zasady panujące w obiekcie.

17. Corner Hostel nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia mienia i żywności pozostawionych przez Gościa czy w pokojach, czy w przestrzeniach wspólnych.