Rezerwacja zarezerwuj nocleg
Regulamin

Regulamin

Corner Hostel

Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Corner Hostel. Dokonując rezerwacji lub wpłaty zaliczki lub całej należności za pobyt, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie hostelu.Regulamin jest dostępny do wglądu w Recepcji.

 

 1. Pokój w obiekcie wynajmowany jest na doby.

 2. Doba trwa od godziny 14:00 w dniu wynajmu do godziny 11:00 dnia następnego.

 3. W przypadku dokonania przedpłaty w celu rezerwacji pokoju, zwrot jest możliwy tylko, jeśli rezygnacja zgłoszona będzie na 48 h przed planowanym przyjazdem.

 4. Ewentualne życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia gość powinien zgłosić w recepcji do godziny 9:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.

 5. W przypadku zatrzymania pokoju po godzinie 11:30 obowiązuje opłata w wysokości 50zł, co nie jest równoznaczne z przedłużeniem pobytu o kolejną dobę.

 6. Gość nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, także w czasie wynajmu.

 7. Osoby niezameldowane w obiekcie mogą przebywać w pokoju prywatnym w godzinach 9:00-21:00.

 8. W przypadku wynajęcia miejsca w pokoju wieloosobowym, osoby niezameldowane w obiekcie mogą przebywać wyłącznie w częściach wspólnych hostelu w godzinach 9:00-21:00.

 9. Corner Hostel  może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin, albo też w inny sposób zakłócił spokój w obiekcie.

 10. Corner Hostel nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności i innych przedmiotów wartościowych, a także żywności pozostawionej w części kuchennej.

 11. W obiekcie obowiązuje cisza nocna w godzinach od 22:00 do 6:00.

 12. W godzinach ciszy nocnej osoby korzystające z usług obiektu mają obowiązek tak się zachować, by nie zakłócać spokoju innych Gości.

 13. W pokojach jak i na teranie całego obiektu obowiązuje zakaz palenia papierosów. W przypadku naruszenia zakazu obowiązuje kara w wysokości 500zł – koszt pracy dezodoryzatora.

 14. Gość lub odwiedzające go osoby ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia obiektu.

 15. W przypadku naruszenia regulaminu , Corner Hostel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do poleceń personelu oraz wniesienia rekompensaty za poczynione uszkodzenia i zniszczenia.